Χρωματολόγιο Πατητή Τσιμεντοκονία


 • Satine-D0540G30Y3Satine-D0540G30Y3
 • Satine-D1010Y20R1Satine-D1010Y20R1
 • Satine-D3040BSatine-D3040B
 • Satine-D2040Y80R2Satine-D2040Y80R2
 • Satine-D4000NSatine-D4000N
 • Gloss-D0520R70G2Gloss-D0520R70G2
 • Matt-D1010Y40R1Matt-D1010Y40R1
 • Gloss-D1505Y50R1Gloss-D1505Y50R1
 • satine-D3000F1satine-D3000F1
 • Satine-D4030B30GSatine-D4030B30G
 • Fysiko-leyko-satine1Fysiko-leyko-satine1
 • Satine-D1010Y90R1Satine-D1010Y90R1
 • Satine-D1510Y70RSatine-D1510Y70R
 • Matt-D3005Y50RMatt-D3005Y50R
 • Satine-D5000NSatine-D5000N
 • Mat-D1002Y5ORMat-D1002Y5OR
 • Gloss-D1015Y80R1Gloss-D1015Y80R1
 • Satine-D2000NSatine-D2000N
 • Satine-D3010Y10RSatine-D3010Y10R
 • Satine-D5010R90BSatine-D5010R90B
 • Satine-D0560Y10R1Satine-D0560Y10R1
 • Satine-D3010R90BSatine-D3010R90B
 • D2005G80YD2005G80Y
 • Satine-D3020R40BSatine-D3020R40B
 • Tinta-A1-microfast-SatineTinta-A1-microfast-Satine
 • Satine-D2020Y20RSatine-D2020Y20R
 • Gloss-D2020R90BGloss-D2020R90B
 • Matt-D2005Y40RMatt-D2005Y40R
 • Matt-D3040Y90RMatt-D3040Y90R
 • Satine-D5010G90YSatine-D5010G90Y
 • Satine-D4020BSatine-D4020B
 • Satine-D1005Y30R1Satine-D1005Y30R1
 • Matt-D2005Y50RMatt-D2005Y50R
 • Matt-D3502R1Matt-D3502R1
 • satine-D6000Nsatine-D6000N
 • Satine-D1000N1Satine-D1000N1
 • Satine-D1030R90B1Satine-D1030R90B1
 • Gloss-D2010G90YGloss-D2010G90Y
 • Satine-D3502YSatine-D3502Y