Νιπτήρες Easy

                                                                                                    ΝΙΠΤΗΡΕΣ EASY

ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΜΠΩΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΗΚΟΣ  ΠΛΑΤΟΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΜΠΩΛ

 

Πάχος πάγκου: 5cm

 

M06755 60,5 40,5 49,5 X 40,5
M06605 50 48 49,5 X 31
M06627 60,5 51,5 49,5 x 30
M06626 70,5 51,5 59,5 X 30
M06604 90,5 51,5 76,5 X 30
M06696 95,5 51,5 79,5 X 30
M06697 105,5 51,5 89,5 X 30
M06599 120,5 51,5 102,5 X 30

 


ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΩΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΩΛ


Πάχος πάγκου: 5cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M06748 120,5 51,5 52,5 X 30