Έκθεση HO.RE.CA 2014

Η ΤΕΧΝΗΕΝΤΩΣ DESIGN ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ 9η ΕΚΘΕΣΗ HO.RE.CA 2014 ΑΠΟ 7-10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ