Έργα Πατητή Τσιμεντοκονία

Οικία στον Άγιο Δημήτριο

        

Κλινική κύησης Ευγονία 

       

Εξωτερική επένδυση κατοικίας

        

Επένδυση γραφείων στην Κηφισίας

             

Επένδυση δαπέδου Aiοlos Βeach Hotel Kos

        

Επένδυση πατητής τσιμεντοκονίας σε κατοικία

       

Επένδυση πατήτης τσιμεντοκονίας σε εξωτερικό χώρο