Έργα Πατητή Τσιμεντοκονία

Οικία στον Άγιο Δημήτριο

        

Κλινική κύησης Ευγονία 

       

Εξωτερική επένδυση κατοικίας

        

Επένδυση γραφείων στην Κηφισίας

             

Επένδυση δαπέδου Aiοlos Βeach Hotel Kos